УСРОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСРОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Тези правила и условия ("Условия") уреждат използването на този уеб сайт ("Сайт").

Моля, прочетете внимателно настоящите условия. Чрез използването на този сайт Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с тези условия.

 

Не използвайте (или не продължавайте да използвате) сайта, ако не сте съгласни с условията.

 

Ако имате някакви въпроси или коментари по отношение на условията или използването на този сайт, можете да ни пишете или да ни се обадите на 41 716 44 23 98.

 

Информация за нас

 

Този сайт се поддържа от Lindt & Sprüngli (International) AG ("Lindt") от името на компанията-майка Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ("майка") и дъщерни дружества на предприятието-майка за лична употреба, при спазване на настоящите условия. Ние сме регистрирани в Търговския регистър на кантон Цюрих - Рег.. Номер CH-020.3.004.986-7. Нашият търговски адрес е Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg / Швейцария.

 

Личната информация, която изпращате, ще се приеме и обработи от Lindt в съответствие с фирмената политика за поверителност. Моля, кликнете тук, за да се запознаете с нея.

 

Този сайт и информацията на този сайт може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Lindt може да промени тези Условия и всяка друга правна информация на сайта (включително декларация за поверителност). Всички промени ще бъдат ефективни, когато се публикуват на сайта. Затова е добре сайтът да се проверява своевременно за преразглеждане на тези условия и други юридически указания, тъй като те имат отношение към Вас.

 

Достъп до нашия сайт

 

Достъпът до сайта ни е предоставен на временна база и ние си запазваме правото да оттеглим или изменим услугата на нашия сайт без предупреждение (виж "Наличност на сайта" по-долу). Ние не носим отговорност, ако по някаква причина нашия сайт не е на разположение по всяко време или за всеки период.

 

 

Наличност на сайта

 

Докато Lindt се стреми да осигури наличие на сайта в уеб пространството 24 часа в денонощието, то Lindt не носи отговорност, ако по някаква причина сайтът не е на разположение по всяко време или за всеки период. Достъпът до този сайт може да бъде спрян временно и без предизвестие в случай на повреда в системата, поддръжка или ремонт, или по причини извън контрола на Lindt.

 

Вашият достъп до сайта, възможността ви да участвате във всички или в някои части от сайта могат да бъдат прекратени от Lindt по всяко време без предупреждение и без никакви задължения.

 

Използване на сайта

 

Можете да използвате страницата за законни цели. Нямате право да използвате сайта:

 

по начин, който нарушава действащите местни, национални или международни закони или наредби;

по начин, който нарушава правата на други лица;

по начин, който е незаконен или подвеждащ или има незаконнен или подвеждащ резултат;

за да изпращате и предавате неискани или неразрешени рекламни или промоционални материали или всякакви други форми на подобни съобщения (спам)

за да предавате, изпращате или да качвате каквито и да било материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, времеви бомби, натискане на клавиш дървена глава, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други вредни програми или подобни компютърни кодове, предназначени да влияят неблагоприятно на функционирането на компютърен софтуер или хардуер.

 

Интерактивни услуги

 

Lindt могат да предоставят интерактивни услуги на сайта, в това число, чат стаи, бюлетини и блогове съоръжения.

 

При използване на интерактивни услуги на сайта, които ви позволяват да качвате материали, посочени в сайта, или да осъществи контакт с други потребители на сайта, трябва да се съобразявате със стандартите за съдържание (по-долу). Вие гарантирате, че съдържанието на материалите, с които боравите по повод интерактивните услуги на сайта, е в съответствие с тези стандарти. Вие гарантирате, че дължите обезщетение на Lindt за всяко нарушаване на гаранцията за спазване на стандартите за съдържание.

 

Всеки материал, който качвате на сайта, няма да се счита за поверителен.

 

Lindt ще има право да използва, копира, разпространява и предоставя на трети лица качен от Вас материал за всякакви цели.

 

Lindt също има право да разкрива самоличността Ви на всяко трето лице, което твърди, че материалите, публикувани или изпращани на сайта от Вас, представляват нарушение на интелектуалната му собственост.

 

Lindt не носи отговорност пред трета страна за съдържанието или точността на материалите, публикувани на сайта от Вас или други потребители.

 

Lindt има право да премахне всеки материал или пост, публикувани на сайта.

 

Стандарти на съдържание

 

Тези стандарти се прилагат към всички материали, които се качват на сайта чрез форма на  интерактивна услуга, свързваща Ви с него.

 

Съдържанието на Вашите публикации трябва:

 

да е точно (когато се заявяват факти);

да е искрено (когато се заявяват становища);

да е в съответствие с приложимото законодателство на страната, за която те са предназначени.

 

Вашите публикации не трябва да:

 

съдържат клевети към други лица;

съдържат неприлични, обидни, изразяващи омраза или дискриминиращи послания;

съдържат насърчаване на сексуално поведение;

съдържат насърчаване на насилие;

насърчават дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, инвалидност, сексуална ориентация или възраст;

нарушават авторското право, правото на база данни или търговска марка на всяко друго лице;

да са в състояние да заблудят лице;

да са в нарушение на законови задължения, дължими на трето лице (договорни задължения или задължение за конфиденциалност);

насърчават незаконна дейност;

да бъдат заплаха, злоупотреба или нахлуване в нечий личен живот, да причиняват дискомфорт неудобство или ненужно безпокойство;

да са в състояние да тормозят, разстройват, затрудняват, алармират или дразнят други лица;

да се използват за представяне на лъжлива самоличност;

да създават впечатлението, че произлизат от нас, ако това реално не е така;

да защитават, насърчават или съдействат на всяко незаконно действие като например, нарушаване на авторското право или злоупотреба с компютър.

 

 

 

При нарушение на тези стандарти, Lindt може да предприеме такива действия, каквито счете за необходимо, включително незабавни, временно или постоянно отнемане на правата за използване на сайта, премахването на качените от Вас материали и завеждане на съдебни дела срещу Вас за възстановяване на всички възникнали разходи, произтичащи от Вашето нарушение.

 

Връзки към сайта

 

Можете да направите линк към нашия сайт при условие, че това се случи по начин, който е справедлив и законен и не вреди и не се възползва от репутацията на Lindt. Всяка установена връзка към сайта на Lindt би следвало да предполага някаква форма на сдружаване, одобрение или потвърждение от Lindt.

 

Lindt си запазва правото да оттегли разрешението си за връзка без предизвестие. Уеб сайтът, с който бива свързан сайтът на Lindt, трябва да отговаря на стандартите за съдържание (описани по-горе).

 

Връзки от сайта

 

Lindt не носи отговорност за съдържанието на други уеб сайтове, управлявани от трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез сайта на Lindt. Lindt не приема никакво задължение, не дава гаранции и не поема никаква отговорност или задължение (независимо дали са преки или косвени) по отношение на съдържание на всеки друг сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за Ваше удобство и не означават, че Lindt одобрява или препоръчва съдържанието на тези сайтове.

 

Интелектуална собственост

 

Името Lindt, лого, корпоративни символи и търговски марки са собственост на Lindt и никой не притежава  разрешение по отношение на тяхната употреба. Сайтът и съдържанието му са защитени от ЕС и международните закони за авторското право и други права на интелектуална собственост. Освен ако не е посочено друго, между Lindt и потребител на сайта, Lindt е собственик на авторските права и всички други права на интелектуална собственост в рамките на сайта и неговото съдържание. Освен при посочените по-долу случаи, нито една част от сайта не може да бъде копирана, модифицирана или използвана за търговски цели без предварителното писмено разрешение на Lindt.

 

Вие може да извличате и показвате съдържанието на сайта на компютърния екран или да отпечатвате копия на такова съдържание за Ваша лична употреба, стига да спазвате всички авторски права и права на собственост. Използването на съдържанието по друг начин, освен в съответствие с тези условия ще Ви изложи на искове за нарушение на нашите права върху интелектуална собственост на Lindt и / или на трети лица.

 

Отговорност

 

Сайтът се предоставя без никакви поръчители или гаранти. До степента, допустима от действащото законодателство, Lindt и свързаните с нея компании и техните служители, директори, акционери или представители изключва всякаква отговорност за загуба или разрушение от каквото и да било естество (включително, но не и ограничаващо се само до загуба на печалбите или очаквани спестявания или губи разходи), възникващи от или във връзка с достъпа Ви или използването на този сайт, независимо от това дали такава вреда може да възникне в хода на обичайните събития, да се предвиди, или е причинена от грешка или пропуск в сайта (независимо дали има проява на небрежност или не). Нищо не засяга отговорността на Lindt и свързаните с нея компании и техните служители, директори, агенти, акционери или представители, включително и случаи на смъртни вреди, причинени от тяхна небрежност или други задължения, които не могат да бъдат изключени или ограничени от закона.

 

Докато Lindt прави разумни опити за изключване на вируси или други деструктивни компютърни кодове от сайта, Lindt не приема никакво задължение, не дава гаранции и не поема никаква отговорност (независимо дали са преки или косвени) по отношение на вируси. Трябва да се вземат всички необходими предпазни мерки, преди да използвате сайта или да сваляте информация от сайта.

 

Приложим закон

 

Условията и използването на този сайт, се урежда от швейцарското право. Използвайки сайта и приемайки условията му, Вие се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в седалището на Lindt, където с необходимата компетентност могат да се предприемат действия за защита на авторски права и интелектуална собственост или да се предприемат действия за възстановяване на суми, дължими на Lindt.

 

Общи

 

Ако някоя от разпоредбите на условията за използване на сайта се считат за незаконни, невалидни или по някаква друга причина неприложими, то съответната разпоредба се счита за отделена от условията и не засяга валидността и приложимостта на останалите условия.

 

Невъзможността или провалът на Lindt да упражни някое от правата или разпоредбите на Условията за използване, няма да представлява отказ от това право или разпоредба, освен ако изрично не се признае и съгласува писмено с Lindt.

 

Названията на разделите в Условия са само за удобство и нямат правен или договорен ефект.

Не съществува намерение условията (или част от тях) да се изпълняват от всяко лице, което не е страна по тези условия, включително и в Обединеното кралство, съгласно Закона за договорите (Права на трети страни) от 1999 г., или по закон с подобен ефект във всяка друга страна.