УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ

Ние в LINDT & SPRÜNGLI уважаваме Вашето право да бъдат защитени данните Ви. Нашите основни принципи включват:

Ще защитаваме Вашите лични данни и желаем да Ви предложим услуга според Вашите предпочитания.

Лични данни се събират за конкретни цели въз основа на Ваше съгласие или на легитимен интерес, когато взаимодействате с нас.

Имате право да бъдете информирани относно Вашите лични данни, както и на достъп до тях, по всяко време, в което желаете, като имате също и правото да поискате корекция или изтриване на данните.

Ние не продаваме Ваши лични данни на никого. Но, ако е необходимо и изрично споменато впоследствие или ако сте се съгласили с това, ние може да споделим Ваши данни на дружества от групата ни, лицензианти на марки, партньори и други доставчици на услуги, при което може да се прилагат техни собствени уведомления за защита на лични данни.

Гарантираме, че ще предприемем всички разумни стъпки за защита на Вашите данни от злоупотреба и за опазването им в безопасност.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ НА LINDT & SPRÜNGLI

Радваме се, че посещавате и ползвате наши уебсайтове, наши онлайн магазини, наши приложения и наши страници в социални медии (наричани „Сайтове“). Вярваме, че ще Ви бъде приятно да научите повече за LINDT & SPRÜNGLI, историята на нашите Марки и нашите продукти и услуги.

Настоящото Уведомление за защита на лични данни разяснява как и за какви цели ползваме данни, събрани относно Вас чрез нашите Сайтове, наши офлайн програми, Ваши посещения в наши магазини за продажба на дребно или наши празнични събития.1. КОГА СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ?

Ние от LINDT & SPRÜNGLI уважаваме Вашето право на защита на лични данни, когато ползвате наши Сайтове или когато взаимодействате с нас в нашите магазини или на наши събития. Ползвайки наши Сайтове или предоставяйки Ваши лични данни, Вие на свой ред приемате практиките, описани в настоящото Уведомление за защита на лични данни. Ако не сте съгласни с настоящото Уведомление за защита на лични данни, предлагаме да се въздържите от ползване или посещаване на нашите Сайтове или предоставяне на лични данни.

LINDT & SPRÜNGLI си запазва правото да прави промени в настоящото Уведомление за защита на лични данни по всяко време, затова се уверете, че го преглеждате редовно. Промените ще влязат в сила, когато бъдат публикувани на този Уебсайт, а ние ще Ви дадем разумно предизвестие за всяка съществена промяна.


2.      КАК СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ?

Ще събираме, ползваме или разкриваме Ваши лични данни само когато това е коректно и законно. В повечето случаи ще искаме изричното Ви съгласие. В допълнение, ще обработваме Ваши лични данни за законови цели, за изпълнение на договор или въз основа на наши легитимни интереси.

Ще Ви помолим да дадете допълнително съгласие, ако се нуждаем от Ваши лични данни за цели, които не са покрити от настоящото Уведомление за защита на лични данни. Не сте задължени да давате такова съгласие, но, ако решите да не го правите, Вашият достъп до някои дейности може да бъде ограничен. В заключение, Вие имате право да отмените своето съгласие по всяко време с действие за в бъдеще.


3.      КАК СЕ СЪБИРАТ ДАННИ ОТ LINDT & SPRÜNGLI?

3.1. ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящото Уведомление за защита на лични данни се прилага за лични данни, които LINDT & SPRÜNGLI събира от физически или юридически лица чрез множество източници (например уебсайтове, онлайн магазини и мобилни приложения, сайтове на социални мрежи, събития или услуги за ангажиране на потребители) и, в някои случаи, от трети лица.

3.2. ВИДОВЕ СЪБИРАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

LINDT & SPRÜNGLI събира само лични данни, необходими за конкретна цел. Ние събираме следните лични данни:

Лични данни, които споделяте с нас директно

Ние събираме лични данни, когато Вие поискате информация относно нас, закупувате наши продукти, регистрирате се за конкурс или ползвате приложение на нашата компания. Ще бъдете информирани какъв вид данни са задължителни и какъв вид данни може да бъдат предоставени от Вас доброволно. Видовете данни включват:

 • Лични данни за контакт като, например, име, адрес, имейл, телефонен номер, снимки и демографска информация, включваща възраст, пол, домакинство или местоположение.
 • Данни за влизане в профила, ако откривате свой профил при нас, или Ваши данни, когато попълвате въпросник (име, имейл адрес, идентификатор за вход в системата, потребителско име, парола и въпрос за сигурност).
 • Данни за плащане като, например, име, номер на кредитна карта, дата на валидност, адрес на фактуриране, когато купувате продукти онлайн или в някой от нашите магазини.
 • Съдържание, създадено от потребителя, включително всякакво съдържание (напр. снимки, видеа или лични истории), което Вие създавате и споделяте чрез качването му на нашите Сайтове.
 • Данни за наемане на работа като, например, Ваша автобиография и препоръки, когато кандидатствате за работа при нас.
 • Ако позволите да се споделя Вашето местоположение за намиране на най-близките до Вас магазини на шоколад на Lindt, данни за региона, който сте посочили.

Информация, събирана автоматично, когато взаимодействате с наши Сайтове

 • Ние ползваме също т.нар. „бисквитки” и други технологии за проследяване, които събират определени видове информация, когато взаимодействате с наши уебсайтове и приложения като, например, IP адреси, предпочитания за браузване и страници, които сте прегледали, както и информация относно историята на Вашето навигиране (време на посещение). Можете да прочетете повече в нашето Уведомление за използване на бисквитки.
 • Събираме лични данни от сайтове за социално взаимодействие на трети лица (например функционалността “Харесване” във Facebook, функционалността “Следване” в Twitter или функционалност на YouTube) чрез така наречените социални плъгини. Целта на събиране на данни от страна на LINDT & SPRÜNGLI чрез плъгини е да Ви позволи да споделяте наше съдържание на Ваши страници в социални медии. По-нататъшната обработка и ползване на данните от доставчици на техните страници, както и правата и задаване на възможности за защита на Вашите лични данни може да бъдат намерени в предпочитанията за защита на данни на съответните доставчици. Ако не желаете LINDT & SPRÜNGLI или сайтът за социални мрежи, опериран от трето лице, да насочва данни, събрани чрез наши Сайтове, към Ваш профил в тази социална мрежа, трябва да излезете от съответния сайт за социални мрежи, преди да посетите наши Сайтове.

4.      ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕЦА

Повечето от нашите Сайтове са разработени и предназначени да бъдат ползвани от пълнолетни лица. Когато Сайт предлага съдържание на по-млада публика, ние ще поискаме съгласие от родител или настойник, преди да събираме лични данни, когато смятаме, че е подходящо, или когато се изисква по приложимите законови и подзаконови актове (минималната възраст за даване на съгласие се различава в отделните държави). Ако установим, че към нас са предавани лични данни на деца, то те ще бъдат заличени от нашата база данни. Родителите (или законните настойници) на детето може да се свържат с нас и да поискат изтриване на данните или премахване на регистрацията (данните за контакт можете да намерите най-долу). За тази цел може да поискаме копие от документ за самоличност, потвърждаващ родителските или настойнически отношения.


5.      ЗАЩО СЪБИРАМЕ И ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

LINDT & SPRÜNGLI събира и ползва лични данни за набор от цели. Можете да се противопоставите на всяка от тези обработки на данни (данните за контакт можете да намерите най-долу). Вашите данни се събират за следните цели:

 • за да можете да създадете и имате достъп до Ваш профил, включително програмите за лоялност, свързани с Вашия профил. В тези случаи, ние обработваме Ваши данни за изпълнение на договор или заявка съгласно чл. 6, ал. 1, б. „b” от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
 • за обработка и изпращане на Ваши поръчки и покупки, ние обработваме Ваши данни за изпълнение на договор или заявка съгласно чл. 6, ал. 1, б. „b” от ОРЗД.
 • за развитие на ангажимента ни към клиентите, както и за да осигуряваме услуги, пригодени към изискванията на клиента, например:
  • за да Ви изпращаме информация, продукти или мостри, които сте заявили. В други случаи обработваме данните въз основа на Ваше съгласие по чл. 6, ал. 1, б. „a” от ОРЗД.
  • за да Ви ангажираме по-активно с наши продукти и услуги чрез публикуване на Ваше съдържание, например. В тези случаи ние обработваме данните въз основа на Ваше съгласие по чл. 6, ал. 1, б. „a” от ОРЗД.
 • за да се свържем с Вас по повод Ваши запитвания, оплаквания или коментари, чрез имейл, писмо, телефон. В тези случаи ние обработваме Ваши лични данни, включително евентуални специални категории лични данни, които сте предоставили, с Ваше предварително съгласие, за да обработим Ваше конкретно искане в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „b” от ОРЗД.
 • за да ги ползваме в конкурси или промоции, в които сте участвали, или в програми за лоялност, към които сте приобщени като, например:
  • за администриране на конкурси или промоции. В тези случаи обработваме данните за изпълнение на договор съгласно чл. 6, ал. 1, б. „b” от ОРЗД.
  • за публикуване на данни на победителите, при съгласие на победилия (чл. 6, ал. 1, б. „a” от ОРЗД; когато е нужно), законово изискване (чл. 6, ал. 1, буква „c” от ОРЗД) или наш легитимен интерес (чл. 6, ал. 1, б. „f” от ОРЗД); както е определено в официалните правила или данни, публикувани за всеки конкурс/промоция.
  • за да Ви позволим да участвате в наша програма за лоялност и да взаимодействате с нас в рамките на програмата. В тези случаи ние обработваме данни въз основа на Ваше съгласие, когато е необходимо, съгласно чл. 6, ал. 1, б. „a” от ОРЗД и за изпълнение на съответната програма за лоялност съгласно чл. 6, ал. 1, б. „b” ОРЗД.
 • за контакт с Вас за маркетингови цели, включително директен маркетинг и социални функционалности в социални мрежи: В следните случаи Вие давате Вашето съгласие за обработката на такива данни съгласно чл. 6, ал. 1, б. „а“ от ОРЗД:
  • за да Ви се изпращат наши бюлетини, ако сте се абонирали за такава услуга.
  • за предлагане на продукти или услуги, които смятаме, че може да Ви заинтересуват.
  • за да Ви предложим възможност да участвате в конкурси и промоции.
  • за контакт с Вас през услугата за мобилни съобщения, ако сте се абонирали за такива услуги. Ако се прави посредством партньор, ние ще Ви уведомим за неговото име.
 • за подобряване на нашите Сайтове и/или за комбиниране с информация, която получаваме от други, за да ни помогне да разберем Вашите потребности и да Ви предложим по-добра услуга, включително персонализиране на сайтове и продукти за Вас, както и да Ви се предоставя реклама, основа на интереси. В следните случаи ние имаме легитимен интерес да обработваме данни съгласно чл. 6, ал. 1, б. „f” от ОРЗД, ако не е посочено друго:
  • за оценка на ползването на нашите Сайтове, ползване на данни като информация относно влизане в профил, ползване на компютър и/или предходно ползване на уебсайта.
  • за оценка на употребата на нашите Сайтове с инструменти за проследяване, ползвани със съгласието на потребителя съгласно Чл. 6, ал. 1, т. “а”от ОРЗДили по наш легитимен интерес съгласно Чл. 6, ал. 1, буква f от ОРЗД. Разберете повече от нашето Уведомление за използване на бисквитки.
  • за подобряване на нашите продукти и услуги, ползвайки демографска информация, потребителски профил и обратна връзка от потребители. В тези случаи ние обработваме данни въз основа на Ваше съгласие по реда на чл. 6, ал. 1, б. „a” от ОРЗД,
  • за анализиране на ефективността на нашата реклама и промоции, чрез бисквитки или технологии за проследяване въз основа на Ваше съгласие по реда на чл. 6, ал. 1, б. „a” от ОРЗД или въз основа наш легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, б. „f” от ОРЗД.
  • за персонализация на Вашето използване на уебсайта въз основа на целенасочена реклама. В тези случаи ние обработваме данни въз основа на Ваше съгласие по реда на чл. 6, ал. 1, б. „a” от ОРЗД. Можете да научите повече от нашето Уведомление за използване на бисквитки.
 • за да Ви предложим социални функционалности чрез комуникационни форуми, програми за уведомяване на приятел или функционалности за социално взаимодействие като Facebook В тези случаи ние обработваме данните въз основа на Ваше съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, б. „a” от ОРЗД.
 • за обработка на Ваше заявление за постъпване на работа и, евентуално, за определяне дали бихте били подходящи за други позиции, налични в нашата компания. В тези случаи ние обработваме Вашите данни за изпълнение на договор или искане съгласно чл. 6, ал. 1, б. „b” от ОРЗД или въз основа на Ваше съгласие (когато се изисква) съгласно чл. 6, ал. 1, б. „a” от ОРЗД.
 • за вътрешен контрол, сигурност или управление на отделни казуси. В следните случаи ние имаме легитимен интерес да обработваме данни съгласно чл. 6, ал. 1, б. „f” от ОРЗД:
  • за осигуряване на ежедневните операции, поддръжката и сигурността на Сайтовете на LINDT & SPRÜNGLI.
  • за провеждане на демографски изследвания или одити.
  • за връзка с Вас с цел потребителски проучвания.
  • за управление на рискове, спорове и архиви.
 • за спазване на законови и регулаторни изисквания. В тези случаи ние обработваме Ваши данни до степента, необходима за съответствие на законовите задължения, които имаме съгласно чл. 6, ал. 1, б. „c” от ОРЗД.

6.      ЗАЩО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ДРУГИ ЛИЦА?

LINDT & SPRÜNGLI не споделя Ваши лични данни с трето лице, което възнамерява да я ползва за целите на директен маркетинг, освен ако сте дали изрично съгласие във връзка с това.

Ние разкриваме Ваши лични данни на следните категории получатели:

 • наши дъщерни компании и всяко друго дружество от Групата LINDT & SPRÜNGLI
 • търговски партньори, например лицензианти на марката или съорганизатори на промоция
 • доставчици на услуги за изпълнение на услуги от името на LINDT & SPRÜNGLI
 • властите – при наличие на законови основания, както и на потенциални купувачи за извършване на конкретна сделка.

Открийте повече за получателите:

 • Дъщерни компании, други дружества от Групата и лицензианти на марката включват:
  • дружество, получаващо запитване и прехвърлящо го на друго дружество, което следва да отговори.
  • дружество, споделящо заявление за постъпване на работа, ако то е адресирано до друго дружество.
  • дружество, прехвърлящо профил, открит на негов сайт, към друг фирмен сайт, ако това бъде поискано от Вас
 • Търговски партньори обхващат:
  • юридически лица, участващи в съвместна програма за промоции или лоялност и които желаят да Ви изпратят информация, ако сте се съгласили с това. Както LINDT & SPRÜNGLI, така и партньорът биха могли да бъдат съвместни администратори на Вашите лични данни. Уведомлението за защита на лични данни на такъв партньор ще се прилага за обработката на Ваши лични данни от партньора.
 • по Ваше искане и при условие, че нямаме законово задължение да ги пазим, ние ще изтриваме или анонимизираме Ваши лични данни от Сайтовете. Независимо от това обаче, молим да обърнете внимание, че Вашите лични данни все пак може да останат налични в собствените бази данни на партньора, ако са му били предадени, преди да получим Вашето искане.
 • Доставчици на услуги включват:
  • рекламни, медийни и маркетингови агенции, осигуряващи и анализиращи наши кампании.
  • пощенски и логистични фирми, доставящи продукт, който сте поръчали.
  • юридически лица, обработващи данни, които действат въз основа на инструкции от LINDT & SPRÜNGLI като, например, агенции за подбор на персонал, хостинг или доставчици на охранителни услуги.
  • доставчици на инструменти за уеб анализ.
 • Власти включват
  • държавни или правораздавателни органи, които искат от нас да разкрием информация въз основа на приложимото законодателство.
 • Потенциални купувачи включват
  • юридически лица, на които LINDT & SPRÜNGLI отстъпва целия или част от своя бизнес или марка, или във връзка със сливане, промяна на контрола или ликвидация на този бизнес или марка.

 

Субектите и юридическите лица, посочени по-горе, ще обработват данните в тяхното качество на самостоятелни администратори на данни съгласно приложимото законодателство или в качеството им на обработващи на данни.

От подобни трети лица, които евентуално са базирани извън държавата, от която сте имали достъп до Сайтовете, изискваме да спазват всички съответни закони за защита на данни и изисквания за сигурност във връзка с Вашите лични данни. Такива трети лица са задължени да пазят лични данни в същата степен, както правим ние. Ако нивото на защита на данни в една държава не съответства на законодателството на Швейцария или ЕС за защитата на данните, ние осигуряваме по силата на договор защитата на Вашите лични данни по всяко време да е същата като тази в Швейцария или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Научете повече за обработка на данни в САЩ

Различни трети лица доставчици на услуги са установени в САЩ. Бихме желали да посочим на потребителите, живеещи или базирани в Швейцария/ЕИП, че в САЩ има мерки за наблюдение, предприети от американските власти, които по принцип позволяват съхранението на всички лични данни относно всички лица,  чиито данни са прехвърлени от Швейцария/ЕИП в САЩ. Това се случва без разграничение, ограничение или изключение въз основа на преследваната цел, както и без критерий за цел, който да прави възможно да се ограничи достъпа до данните от страна на властите в САЩ и тяхната последваща употреба за много конкретни, строго ограничени цели, които може да оправдаят намеса, свързана както с достъпа до тези данни, така и с тяхното ползване. Бихме искали също да посочим, че засегнатите лица от Швейцария/ЕИП не разполагат със средства за съдебна защита в САЩ, които биха дали възможност да се получи достъп до данните, свързани с лицата, както и данните да бъдат коригирани или изтрити, а също така няма и ефективна правна защита срещу общите правомощия на властите в САЩ за достъп до данни. Обръщаме внимание на лицата, засегнати конкретно от тази правна и фактическа ситуация, за да могат да вземат подходящо информирано съгласие, дали да се съгласят данните им да бъдат ползвани.

В частност, молим потребителите, живеещи в страна членка на ЕС, да имат предвид, че от гледна точка на Европейския съюз, САЩ нямат достатъчно ниво на законодателство за защита на лични данни предвид, наред с всичко друго, и съображенията, споменати в този раздел. С оглед на това че, както е разяснено от нас и в настоящото Уведомление за защита на лични данни, някои получатели на данни (например Google, Facebook и Twitter) са разположени в САЩ, ние ще гарантираме, че Вашите данни са защитени на подходящо ниво от нашите партньори въз основа на договор или чрез осигуряване сертифицирането на тези компании по реда на Програмата за защита на поверителността ЕС-САЩ или Програмата за защита на поверителността Швейцария-САЩ.

 

Ако предложим социални плъгини или ако Вие свържете Ваш Профил с Ваши профили в платформи на трети лица, напр. Facebook, ние можем да събираме и обработваме информация, свързана с профила. Ако се свържете с Facebook, Вашата Facebook идентичност, име, имейл, положение, списък с приятели и профилна снимка ще бъдат съхранени и ползвани за свързване с Вашия Facebook профил за предоставяне на определена функционалност на Сайтовете. Ползването на свързана с Вас (или разрешена от Вас) информация на платформи на трети лица се ръководи от техните собствени уведомления за защита на лични данни и Вашите настройки за използване на услугите им. За допълнителна информация, молим да се запознаете с уведомлението за защита на лични данни на съответната социална мрежа.


7.      КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ОСИГУРЯВАМЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК?

LINDT & SPRÜNGLI предприема всички разумни технически и организационни мерки за защита на личните данни, които съхраняваме, от загуба, неразрешен достъп или разкриване, както и срещу друга злоупотреба.

Личните данни няма да бъдат продавани, споделяни или по друг начин разкривани или предавани на които и да е други трети лица, освен както е предвидено в Уведомлението за защита на лични данни.

Ние пазим Ваши лични данни колкото е необходимо за дадена цел, например за да Ви изпращаме нашия бюлетин и други маркетингови съобщения, отговор за запитвания, разрешаване на проблеми или предоставяне на подобрени и нови услуги, или поради законови изисквания. След определен срок ние ще ги унищожим или изтрием, ако няма законово задължение информацията да бъде пазена за по-дълъг период от време.

По-конкретно, пазим лични данни само доколкото е необходимо:

 1. a) за извършване на услугите, които сте заявили или за които сте дали съгласие, до степента, посочена по-горе;
 2. b) за ползване на услуги за проследяване на реклама и анализ в рамките на обхвата на нашия легитимен интерес.

По принцип се прилагат следните срокове:

 • лични данни от потребителски профил: докато потребителят изтрие своя профил в продължение на не повече от 3 месеца; след този период, LINDT & SPRÜNGLI ще съхранява само тези данни, които са необходими за изпълнение на законови или фискални задължения.
 • лични данни, свързани с поръчки за покупки: за срока на давност, предвиден от приложимото законодателство.
 • лични данни от кандидатстване за работа онлайн: докато е разумно необходимо за кандидатстването за работа, като се вземе предвид необходимостта от отговор на запитвания или разрешаване на проблеми, както и за спазване на законови изисквания по приложимото законодателство. С Ваше съгласие, ние може да ги пазим за по-дълъг период, например, за да можем да се свържем с Вас, ако в бъдеще се открие подходяща позиция за работа.
 • лични данни за маркетингови цели: докато потребителят оттегли своето съгласие или възрази срещу обработката на неговите/нейните данни за маркетингови цели.
 • лични данни на потребители, които участват в конкурс на LINDT & SPRÜNGLI: за срока на давност, предвиден от приложимото законодателство.
 • лични данни на потребители, искащи информация или изпращащи съобщение, оплакване или запитване към LINDT & SPRÜNGLI: до окончателната обработка на искането/оплакването на потребителя при последващо съхранение от LINDT & SPRÜNGLI, когато е необходимо за реализиране на неговия легитимен интерес (напр. в случай на оплаквания или запитвания за нуждите на защита).

Ние ползваме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, които ни се струват уместни за защитата на Вашите данни, съхранявани от нас, срещу манипулиране, частична или цялостна загуба и неразрешен достъп на трети лица. Нашите мерки за сигурност се актуализират непрекъснато според развитието на технологиите.

Отнасяме се много сериозно и към защитата на нашите собствени вътрешнофирмени данни. Нашият персонал и доставчиците на услуги, ангажирани от нас, са задължени да съблюдават поверителност и да спазват нормативните правила за защита на личните данни. Освен това, на подобни лица се предоставя достъп до чужди лични данни само доколкото това е необходимо.


8.      КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Можете по всяко време да се противопоставите на обработката на данни. Имате следните права:

Право на достъп: Имате правото да поискате да прегледате Вашите лични данни, съхранявани при нас, по всяко време и безплатно, ако ние сме обработващите тези данни. Можете да проверите кои Ваши лични данни се обработват от нас, както и да се уверите, че ги ползваме съгласно приложимите нормативни правила за защита на личните данни.

Право на корекция: Имате правото да бъдат коригирани неточни или непълни лични данни, както и да бъдете информирани за корекцията. В този случай информираме засегнатите получатели на данни за направените корекции, освен ако това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия.

Право на изтриване: Имате правото Ваши лични данни да бъдат изтривани при определени обстоятелства. В отделния случай, правото на изтриване може да бъде изключено.

Право на ограничаване на обработката: При определени условия имате правото да изисквате ограничаване на обработката на Ваши лични данни.

Право на преносимост на данни: При определени обстоятелства имате правото да получите безплатно личните данни, които сте ни предоставили, в машинно четима форма.

Право на подаване на оплакване пред надзорен орган: Имате правото да оспорите пред компетентен надзорен орган начина на обработка на Вашите лични данни.

Право на оттегляне на съгласието: Имате правото по всяко време да оттеглите даденото съгласие. Миналите дейности по обработка на данни, основани на Вашето съгласие, обаче, не стават незаконни при последващо оттегляне от Ваша страна.

 

Можете да упражните своите права, като се свържете с нас на privacy.gbr@lindt.com.

Ако имате профил в LINDT & SPRÜNGLI, можете да използвате съответните опции пряко във Вашия профил и да промените, например, Вашите предпочитания за регистриране/отписване.


9.      КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Lindt & Sprüngli (International) AG, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, Switzerland, регистрирано в Швейцария под фирмен номер CHE‑102.231.350, управлява този Уебсайт и Сайтовете, за които се отнася настоящото Уведомление за защита на лични данни. Lindt & Sprüngli действа като “администратор на данни” за личните данни, които обработва в рамките на настоящото Уведомление за защита на лични данни и за законовото съответствие на обработката на данни с приложимите нормативни правила за защитата на данни, включително Общия регламент за защита на данни на ЕС (ОРЗД).

Ако бъдете загрижени за евентуално нарушаване на неприкосновеността на Вашите лични данни или злоупотреба с тях от наша страна или ако имате въпроси или коментари, можете да се свържете с нас чрез нашата онлайн форма: www.lindt-spruengli.com/support/contact/, на имейл Privacy.gbr@lindt.com или като ни пишете на горе посочения адрес.

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2019